PONZIO PT 52

PT52

Prezentowany system profili aluminiowych z przegrodą termiczną
PONZIO PT 52 stworzony jest do wykonywania  konstrukcji wiatrołapów,
wykuszy, witryn, okien (stałych, rozwieranych, uchylnych, obrotowych,
uchylno-rozwieranych,  uchylno-przesuwnych),  drzwi balkonowych
i wejściowych oraz innych przegród głównie zewnętrznych.
Zapewnia uzyskanie wysokiego standardu użytkowego i estetycznego
oraz zabezpiecza przed przenikaniem ciepła. Znajduje zastosowanie
zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i użyteczności publicznej
(szkoły, urzędy szpitale, banki, stacje paliw itp.).

Głębokość konstrukcyjna kształtowników wynosi 52 mm w przypadku
ościeżnic, słupków, ślemioni szczeblin oraz 52 i 60 mm w przypadku
skrzydeł okiennych i drzwiowych. Tak przyjęte grubości umożliwiają
wykonanie konstrukcji okienno-drzwiowych, w których skrzydło
i ościeżnica są zlicowaneze sobą (tworzą jedną płaszczyznę) z obydwu stron,
tylko z jednej strony bądź są nie zlicowane (profile nakładają się na siebie).

2019  Okno Bros